Norra Tornen

Kund: Oscar Properties

Uniqlo

Kund: KS Projekt AB

Tegners Torn

Kund: Serneke

Spannlandet

Kund: Hägerneholm Fastigheter

Penninglandet

Kund: Hägerneholm Fastigheter

Ontrack

Kund: NCC

Nystad 11

Kund: BTH Bygg

Grand Hotel

Kund: Skanska

Frans Schartau

Kund: Skanska

Lidl Sollentuna

Kund: Veitech