Om Passivt Brandskydd

Det finns få saker som kan vara så förödande som en brand. Bränder i byggnader och konstruktioner kan få katastrofala följder. Den primära uppgiften för brandskyddet är att skydda liv, verksamhet och egendom på allra bästa möjliga sätt.

För trygga säkra byggnader

Vi på Brandskyddskompaniet kan erbjuda ett byggnadstekniskt brandskydd så som Brandskyddsmålning, Brandtätning och Brandinklädnad på en rad olika anpassade sätt.

Utifrån gällande lagstiftning tar vi tillsammans med dig som kund fram den absolut bästa lösningen.

Brandskyddsmålning kan utföras på alla typer av trä- och stålkonstruktioner. Vi väljer denna metod till exponerade ytor och använder oss utav en EU typgodkänd miljövänlig brandskyddsfärg.

Brandtätning

Brandklassen på utförda brandtätningar skall motsvara samma brandtekniska klass som väggen eller bjälklaget i vilken tätningen utförs mot. Brandklassen beskrivs med beteckningen E, som står för integritet (täthet), och I, som står för isolering, tillsammans med ett minutantal som brandtätningen skall klara mot brand. Exempelvis EI60.

Materialval

Det finns många olika material att utföra en brandtätning med. Det kan vara brandskyddsmålade isolerings skivor, brandskyddsmassor och olika brandfogmassor. Kring plastdetaljer finns olika typer av svällande brandtätningsmaterial.

Typer av installationer som brandtätas i brandcellsgränser kan vara kabelgenomföringar, ventilationsgenomföringar, alla typer av VS-genomföringar. Samt dörrar, tak & väggvinklar och fönster.

Vi arbetar även med brandfogning i Stockholm

Följer branschens lagar och normer

Brandskyddskompaniet intygar också att rätt brandklass uppnås genom mätning av färgens tjocklek efter varje utfört arbete.

Som alternativ till Brandskyddsmålning av bärande stålkonstruktioner använder vi även Brandskyddsskivor av stenull, Glasroc etc.

Brett tjänsteutbud

Vi utför även Brandtätning- och ljudtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i vägg och bjälklag. Vi gjuter även gångbara schaktbottnar utan storleksbegränsningar.

Ring oss idag för nya projekt & samarbeten 072-320 30 27


Peter Lindqvist
Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27
Epost: peter@brandskyddskompaniet.se

Kontakta oss idag!

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Email *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress *
  Visste du att vi även utför Fogning?

  Klicka här för att veta mer!