Brandtätning i Stockholm

Brandtätning utgör ett kostnadseffektivt brandskydd mellan brandceller genom att stänga inne branden. Ring oss idag för nya projekt & samarbeten 072-320 30 27.

Behövs för att säkra Brandcellsgränser

Brandspridning mellan våningsplan och längs ventilations- och kabelstråk innebär stor brandfara i fastigheter. Brandtätning utförs enligt rådande brandklass på samtliga installationer i bjälklag, väggar och schakt.

Brandskyddskompaniet SBG AB hjälper byggföretag och fastighetsbolag med allt inom brandtätning i Stockholm.

Genomföringar

Svaga punkter som kabel och rörgenomföringar tätas och ska ha ett brandmotstånd som motsvarar den brandtekniska klassen i fastigheten.

Brandtätning av Schakt

Schaktgjutning av installationsschakt.

Efterdragningar i Brandtätning

Vi utför även montering av brandklassade rör och genomföringar i tätningar för att underlätta t.ex. efterdragningar av el om så behövs.

Ring Brandskyddskompaniet SBG AB idag för hjälp och frågor inom Brandtätning i Stor-Stockholm med omnejd.


Anders Lindqvist
Projektledare

Telefon:  072-320 30 27
Epost: anders@brandskyddskompaniet.se

Kontakta oss idag!

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Email *

  Beskriv ert behov *

  Visste du att vi även utför Fogning?

  Klicka här för att veta mer!