Brandskyddsmålning

Vid brandskyddsmålning appliceras rätt mängd färg baserat på byggnadens brandklass och bärverkets utnyttjandegrad. Syftet är att skydda stålet eller limträkonstruktionen tillräckligt länge, för att människor i byggnaden ska kunna utrymmas och brandkåren hinner komma och släcka branden innan man når den kritiska temperaturen och därmed stålet viker sig.

Trygga säkra byggnader

Brandskyddskompaniet använder EU typgodkända, CE-märkta och miljövänliga produkter. Vi efterlämnar egenkontrollen efter utförda arbeten.

Passivt Brandskydd

Ring oss idag på 072-320 30 27 för mer information om Brandskyddsmålning i Stockholm.

Motverka Brand

Brandklass på olika bärverk kan även uppfyllas med inklädnad med brandskivor av stenull eller Glasroc skivor, anpassad för stål- eller träkonstruktioner.

Rätt förutsättningar för trygg Brandsäkerhet

För att dimensionera brandskyddsfärg för stål kräver fakta om typ av stålprofil, kritisk ståltemperatur (alt. lastutnyttjandegrad i brandlastfall) samt brandklass.


Anders Lindqvist
Projektledare

Telefon:  072-320 30 27
Epost: anders@brandskyddskompaniet.se

Kontakta oss idag!

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Email *

  Beskriv ert behov *

  Visste du att vi även utför Fogning?

  Klicka här för att veta mer!