Brandinklädning Stockholm

Behöver du hjälp inom Brandisolering av stål, tunnlar, betong eller bärande träbalkar med inklädningsskivor i t.ex. Brandskivor av stenull eller Glasroc? Brandskyddskompaniet SBG AB utför brandisolering till kunder i Stockholms-området som ett alternativ till Brandskyddsmålning.

Brandisolering till fastigheter

Stål tappar sin bärighet vid brand. En inklädnad med isolerande material ger möjlighet att uppnå önskat brandskydd. Vi anpassar tjockleken utifrån gällande krav inom brandskydd och stålprofilens kritiska temperatur. För att minimera skador på byggnadens bärverk

Motverka Brand

För mer information och hjälp inom Brandisolering i Stockholm, kontakta oss på Brandskyddskompaniet SBG AB idag. 


Peter Lindqvist
Verksamhetsansvarig

Telefon:  072-320 30 27
Epost: peter@brandskyddskompaniet.se

Kontakta oss idag!

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Email *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress *
  Visste du att vi även utför Fogning?

  Klicka här för att veta mer!